2019 Năm Kỷ Hợi
Thông Số Thực Của Việt Nam
Tổng Sản Xuất (Tấn)
Tổng Xuất Khẩu (Tấn)
Tổng Nhập Khẩu (Tấn)
Tổng Tiêu Thụ (Tấn)
Tổng Tiêu Thụ Quy Về Tiền (Triệu Đồng)
Tổng Tiêu Thụ Ngày Hôm Nay (Tấn)
Sản Lượng Sản Xuất Thịt Heo Của Các Nước Trên Thế Giới (2018)
Sản Xuất Và Tiêu Thụ Năm 2019
Biến Động Giá Thịt Heo Của Việt Nam So Với Quốc Tế Năm 2018

Nhập Và Suất Khẩu Năm 2019
Tỉ Lệ Tăng Trưởng Sản Xuất Của Các Nước
Thị Phần Sản Xuất Thịt Heo Của Một Số Nước Năm 2019
Thành Phố Tên Trại Heo Số Lượng Heo
Bình Thuận Anova Farm 16,000
Binh Phuoc Lộc Ninh 1-2 15,000
Bình Thuận Vissan's Gò Sao 1 15,700
Binh Duong Vissan's Gò Sao 11,000
Binh Dinh Mavin's Nhơn Tân 10,000
Bình Thuận GreenFarm's Làng Việt Nam 5,800
Dak Nong GreenFarm Asia 5,000

Các Trại Heo Công Nghiệp Tại Việt Nam